Med en enkel rad kod i en fil som du placerar i din tema-katalog, kan du skydda dina filer från obehöriga användare.

Såhär gör du för att skydda ditt PrestaShop tema från obehöriga:

1. Öppna cheap essay writing services upp Notepad (Anteckningar)

2. Ange följande kod i det tomma dokumentet:

#securing your templates folder
Order deny,allow
Deny from all

# File types for which we make an exception.

Order allow,deny
Allow from all

ErrorDocument 403 ”Access Denied.
ErrorDocument 404 http://www.dittdomännamn.se/404.php

3. Spara filen och döp den till .htaccess

4. Ladda  nu upp denna fil (.htaccess) i din tema-katalog (themes/temanamn/.htaccess)

För att testa så att detta fungerar, kan du nu t.ex. surfa in på http://www.dittdomännamn.se/themes/temanamn/header.tpl om du får upp texten ”Access denied”, har du lyckats med uppdraget!

Tips: Om du vill vara rolig mot dina inkräktare, kan du självfallet byta ut texten Access Denied. i filen till något roligare..

Bästa hälsningar
Prestaworks